Preek Zondag 33: Twee zijden van echte bekering

Preek Zondag 33: Twee zijden van echte bekering

PDF LEESPREEK

Preek Zondag 33: Twee zijden bekering

Tekst Catechismus Zondag 33
Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens?
Antwoord. In twee stukken: in de afsterving van de oude, en in de opstanding van de nieuwe mens.

Vraag 89. Wat is die afsterving van de oude mens?
Antwoord. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

Vraag 90. Wat is die opstanding van de nieuwe mens?
Antwoord. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven.

Vraag 91. Maar wat zijn goede werken?
Antwoord. Alleen die uit een waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn.