Preek Zondag 40: Gij zult niet doden

Preek Zondag 40:

Wat wil God in het negende gebod?
1. Hoe erg het is (om daar niet naar te luisteren)
2. Hoe goed het is (om de Heere hierin wel te gehoorzamen)

PDF LEESPREEK

YouTube player

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 40
Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod?
Antwoord. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood; maar dat ik alle wraakgierigheid afleg; ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef; waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren

Zondag 40
, Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?
Antwoord. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat Hij de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.

Vraag 107. Maar is het genoeg, dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Antwoord. Nee; want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onze vijanden goed doen.

Links bij preek Zondag 40 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 39
– Preek catechismus zondag 41
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 40

TERUG CATECHISMUS