Preek Zondag 8 ยท Drie-eenheid van God

Preek Zondag 8: Drie-eenheid van God

LEESPREEEK | VRAGEN

Leespreek (Serie 2, D.V. 2025 gereed)

Tekst Catechismus Zondag 8
Vraag 24. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Vraag 25: Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Antwoord: Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.