Preek Zondag 8

De drie-enige God
1. Het werk van de drie-enige God
2. Het wezen van de drie-enige God

PDF LEESPREEK
PREEK MET BEELD
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 8
Vraag 24. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Vraag 25: Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Antwoord: Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Links bij preek Zondag 8 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 7
– Preek catechismus zondag 9
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 8

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 8
Zo leert Gods Woord in het Oude- en in het Nieuwe Testament duidelijk, dat God een drieënig God is, en dat deze drie onderscheidene Personen , Vader, Zoon en Heilige Geest , de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.
Nu leert ons verder het Woord, dat de drie Personen in een vaste orde tot elkaar staan, zodat God de Vader de eerste Persoon wordt genoemd, God de Zoon de tweede Persoon, en God de Heilige Geest de derde Persoon. Dat ziet echter op de onderlinge verhouding van de Personen tot elkaar, en wil dus niet zeggen, dat de tweede Persoon, de Zoon, ondergeschikt is aan de Vader, en de Heilige Geest aan de Vader en de Zoon. Neen, alle drie zijn waarachtig en eeuwig God. Er was nooit een tijd, om zo te zeggen, dat de Zoon niet was, en de Heilige Geest niet was. Maar ze zijn allen eeuwig God, naar de Schriften.