Zonder oorzaak gehaat – Johannes 15

Zonder oorzaak gehaat
Preek Johannes 15:25: Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

LEESPREEK