Preek: Zwart doch liefelijk (Hooglied 1) – voorbereiding

Ik ben zwart doch liefelijk
Preek Hooglied 1:5-11: Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen

Thema preek Hooglied 1: Zwart, doch liefelijk

Bijbellezing over Hooglied 5-11:
vers 5-6: Bruid tegen dochters Jeruzalem
vers 7: bruid tegen Bruidegom
vers 8-11: Bruidegom tegen bruid

PDF LEESPREEK
AUDIO

Liturgie dienst:
Psalm 27:3,5
Hooglied 1:5-11
Psalm 25:1,3,7
Psalm 119:88
Psalm 45:7

Schriftgedeelte over Zwart doch liefelijk – Hooglied 1:5-11:
Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem !), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.
Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?
Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.
Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.
Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.
Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.
Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.
Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.
Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.
Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.
Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.
De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.

Links bij preek Hooglied 1: Zwart, doch liefelijk
Preek Hooglied 1: De Koning aan Zijn ronde tafel (avondmaal) (3)
Preek Hooglied 1: Bundeltje mirre (4)
Preek Hooglied 2: Roos van Saron, Lelie der dalen (5)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 1

TERUG HOOGLIED