Preek Zondag 31: Sleutels van het Hemelrijk

Preek Zondag 31

De Sleutels van het Hemelrijk
1. Welke sleutels er zijn en wat ze doen
2. Hoe de sleutels hun werk doen

PDF ยท Audio

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 31
Vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks?
Antwoord. De verkondiging des heiligen Evangelies en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk den gelovigen opengedaan en den ongelovigen toegesloten wordt.

Vraag 84, Zondag 31. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten?
Antwoord. Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn; daarentegen allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren; naar welk getuigenis des Evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven.

Vraag 85, Zondag 31. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de Christelijken ban?
Antwoord. Alzo, als, volgens het bevel van Christus, degenen, die onder de christelijken naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij, ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of dengenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden; en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van henlieden door het verbieden der Sacramenten uit de Christelijke gemeente, en van God Zelven uit het Rijk van Christus gesloten worden; en wederom als lidmaten van Christus en Zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen.

Links bij preek Zondag 31 Heidelberger Catechismus
โ€“ Preek catechismus zondag 30
โ€“ Preek catechismus zondag 32
Externe links
โ€“ Catechismus in gewone taal: zondag 31

TERUG CATECHISMUS