Leespreken Gereformeerde Gemeente


Preken vanuit Gereformeerde Gemeenten

Een preek kijken met beeld of video, online luisteren of online lezen.
U kunt uzelf ook abonneren op ons YouTube-kanaal.
Op deze website kunt u een preek kijken, luisteren of lezen. Maar de leespreken zijn vooral ook bedoeld om te gebruiken in leesdiensten in vacante gereformeerde gemeenten.

Nieuwe preken
Joh. 20 – Thomas
Joh. 20 – Maria Magdalena (1)
Joh. 20 – Raak Mij niet aan (2)
Matth. 28 – Doch sommigen twijfelden
1 Petr. 1 – Een levende hoop
1 Kor. 15 – Dood waar is uw prikkel?
Lukas 7 – Jongeling Naïn
Openb. 1 – Ik ben dood geweest

Kerkelijk Jaar

Lees preken voor rond en op christelijke feestdagen zijn gerangschikt volgens het kerkelijke jaar. Preek gereformeerde gemeente, beginnend met de Adventstijd, Kerst, enz..

Bijbelboek

Alle preken (mp3 om te luisteren, PDF om te lezen) zijn ingedeeld op Bijbelboek. Maak uw keuze in het menu bovenaan de pagina.

Oude Testament

Leespreken uit de boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten.

Nieuwe Testament

Leespreken uit de Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven van Paulus e.a. en Openbaring aan Johannes.

Thema/Serie

Een deel van de leespreken is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s. Te denken valt aan: rond het Heilig Avondmaal (voorbereiding, nabetrachting), maar ook aan preken over ambten, schepping en evolutie, preken voor jongeren, preken voor de curatoriumtijd, preken over huwelijk en gezin, preken over zending of evangelisatie, enzovoorts. Kijk hier dus voor een preek Gereformeerde Gemeente.

Heidelbergse Catechismus

Van de serie catechismuspreken over de Heidelbergse Catechismus zijn de 52 zondagen compleet. Er is geprobeerd om de leespreken eenvoudig en aansprekend te laten zijn, zodat ook kinderen en jongeren de preken begrijpen. Voor die groepen was en is de catechismusprediking immers juist bedoeld.

Uiteraard zullen er in de preken fouten en onvolkomenheden staan. Uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Als u fouten constateert, meldt u ze dan alstublieft even via de contactpagina.

Podcast Even Stil
Acast
Spotify

FAQ’s

Waar komt het woord ‘preek’ vandaan?

Het woord ‘preek’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘predicatio’, wat ‘prediking’ betekent. Dit woord is op zijn beurt weer afgeleid van het werkwoord ‘praedicare’, wat ‘verkondigen’ of ‘openlijk spreken’ betekent. Het concept van een preek bestaat al eeuwenlang in de christelijke traditie en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de eredienst.

Wat is het doel van een preek?

De preek heeft als doel om de boodschap van God en van het geloof op een begrijpelijke en toegankelijke manier over te brengen aan iedereen, ongeacht hun leeftijd. Daarom is het belangrijk dat de leespreken ook voor kinderen en jongeren te begrijpen zijn. De catechismusprediking is specifiek gericht op deze doelgroep.

Wat zegt AI over de Gereformeerde Gemeenten?

De Gereformeerde Gemeenten zijn een orthodox-protestants kerkgenootschap in Nederland. Ze staan bekend om hun streng orthodoxe geloofspraktijken en behoren tot de bevindelijk gereformeerden. Hun leer is gebaseerd op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben
(1 Timotheüs 1:15)

leespreken ijsselstein