Leespreken.nl | Lees of luister preek online

Leespreken geschikt voor leesdiensten in vacante Gereformeerde Gemeenten. Ook preken kerkelijk jaar en bijzondere gelegenheden.

Op deze website staan uitgeschreven leespreken die eerder in een kerkdienst gehouden zijn. U kunt een leespreek zelf rustig doorlezen, maar een leespreek kan ook gebruikt worden in een leesdienst.

De catechismuspreken over de Heidelberger Catechismus zijn nu compleet.
U vindt de 52 zondagen via deze pagina

Zoekt u een leespreek over een bepaald Bijbelgedeelte of thema, gebruikt u dan de zoekfunctie. Zo kunt u ook leespreken vinden voor speciale gelegenheden (kerst, goede vrijdag, pasen, hemelvaart, pinksteren, voorbereiding Heilig Avondmaal, oudjaar, nieuwjaarsdag, enz.).

Mocht u vragen hebben of onvolkomenheden vinden op deze site, laat u het dan weten. Bij voorbaat dank.

De Heere God geve Zijn zegen over Zijn woorden.

ds. J. IJsselstein