Curatorium

Preken gehouden in de periode voor de vergadering van het curatorium van de Theologische School GG in Rotterdam.

|

Gebed Elia op Karmel – 1 Koningen 18

En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En Elia zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude.