Preken ds. J. IJsselstein

Hartelijk welkom op leespreken.nl, website van ds. J. IJsselstein (Gereformeerde Gemeente, Kapelle).
Preken kijken met beeld of video, naar preken online luisteren of online een preek lezen.
U kunt een preek voor uzelf kijken, luisteren of lezen, maar de leespreken zijn ook vooral ook bedoeld om te gebruiken in leesdiensten in vacante gemeenten.

Laatst gehouden preken:
De lofzang gezongen, het Hallel – Nabetrachting
Brood gebroken, dat is Mijn lichaam · Heilig Avondmaal
Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede · Mattheüs 26
Elisa en zijn knecht in Dothan · 2 Koningen 6 · biddag
Ben ik het, Heere? – Mattheüs 26 – voorbereiding
Verheerlijking op de berg · Mattheüs 17

Kanalen

Podcast-kanaal: AppleSpotify
Youtube-knaaal: YouTube

Kerkelijk Jaar

Lees preken voor rond en op christelijke feestdagen zijn gerangschikt volgens het kerkelijke jaar, beginnend met de Adventstijd.

Bijbelboek

Alle preken (mp3 om te luisteren, PDF om te lezen) zijn ingedeeld op Bijbelboek. Maak uw keuze in het menu bovenaan de pagina.

Preken Oude Testament

Leespreken uit de boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten.

Preken Nieuwe Testament

Leespreken uit de Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven van Paulus e.a. en Openbaring aan Johannes.

Thema/Serie

Een deel van de lees preken is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s. Te denken valt aan preken rond het Heilig Avondmaal (voorbereiding, nabetrachting), maar ook aan preken over ambten, schepping en evolutie, preken voor jongeren, preken voor de curatoriumtijd, preken over huwelijk en gezin, preken over zending of evangelisatie, enzovoorts.

Heidelbergse Catechismus

Van de serie catechismuspreken over de Heidelbergse Catechismus zijn de 52 zondagen compleet. Er is geprobeerd om de leespreken eenvoudig en aansprekend te laten zijn, zodat ook kinderen en jongeren de preken begrijpen. Voor die groepen was en is de catechismusprediking immers juist bedoeld.

Uiteraard zullen er in de preken fouten en onvolkomenheden staan. Uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Als u fouten constateert, meldt u ze dan alstublieft even via info(a)leespreken.nl.

God geve Zijn onmisbare zegen over deze preken,

Met een hartelijke groet,

Ds. J. IJsselstein

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben
(1 Timotheüs 1:15)

leespreken ijsselstein
Prekenweb preken ds. J. IJsselstein

Sitemap