Preek Zondag 14 · Geboren uit de maagd Maria

Preek Zondag 14: Geboren uit de maagd Maria

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 14
Vraag 35. Wat is dat gezegd (betekent dat): Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
Antw. Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.

Vragen bij Zondag 14