Preek Zondag 24 · Goede werken

Preek Zondag 24: Goede werken

LEESPREEK

Preek Zondag 24: Goede werken

Catechismus Heidelberg Zondag 24
Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antwoord. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Vraag 63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?
Antwoord. Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.

Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?
Antwoord. Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

Vragen bij Zondag 24