Preek Zondag 3: Zo verkeerd geschapen?

Preek Zondag 3:

Zo verkeerd geschapen?
1. Hoe was het?
2. Wat gebeurde er?
3. Hoe is het nu?

PDF Audio

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 3

Vraag 6. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antwoord. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

Vraag 7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Antwoord. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Vraag 8. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?

Antwoord. Ja wij; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Links bij preek Zondag 3 Heidelberger Catechismus
Links naar andere catechismuspreken
– Preek catechismus Zondag 2
– Preek catechismus Zondag 4
Externe links
Zondag 3 catechismus in gewone taal

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Wat is het verband tussen Zondag 2 en deze Zondag?
 2. Wat betekent dat de mens naar het beeld van God geschapen is?
 3. Waaruit bestond het beeld van God en wat betekent dat?
 4. Adam was hoofd van het menselijk geslacht. Wat betekent dat? Zoek een tekst op uit Romeinen waaruit dit blijkt.
 5. We zijn gevallen. Wat houdt dit in?
 6. De zonde ontstond door: horen, zien, verlangen en nemen. Licht dit toe.
 7. Wat zou jij gedaan hebben als je Adam of Eva was geweest? Waarom?
 8. Wat was nu zo erg van wat Adam en Eva gedaan hebben?
 9. Waarom heeft God geen hek om die ene boom gezet?
 10. Hoe vind jij het dat de vloek van Adam jou toegerekend wordt?
 11. Durf jij het tegen de Heere te zeggen als je iets verkeerd gedaan hebt?
 12. Waarom wordt over de eerste en over de tweede Adam gesproken?
 13. Hoe laat de HC zien dat het met ons mensen er hopeloos voorstaat?
 14. Maar God moet je toch bekeren?
 15. Je krijgt in de wedergeboorte een nieuw hart, nieuwe oren en nieuwe ogen. Hoezo dan?

Verdiepingsvragen
I. In Genesis 3 blijkt dat zien de begeerte opwekt. Noem twee andere situaties in de Bijbel waar dat ook voorkomt.
II. Als Adam en Eva geen weerstand konden bieden tegen de verkeerde begeerte die door zien opgewekt werd, wat betekent dat voor onze oogpoort?

Voor de kinderen
a. Wat was de tekst die je de vorige keer uit je hoofd moest leren? (Psalm 51:6)
b. In de preek werd gevraagd en andere tekst uit je hoofd te leren: Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen (Psalm 51:7). Dat gaat best lukken.
c. De Heere heeft de hemel en de aarde gemaakt. Dat wordt ‘geschapen’ genoemd. Wat vond de Heere van alles wat Hij gemaakt had? Je kunt het vinden in Genesis 1:31.
d. Soms hebben kinderen een grote mond tegen hun ouders of ze doen niet wat hun ouders vragen. Hoe komt dat toch dat kinderen ongehoorzaam zijn?
e. Wie luisterde als eerste niet naar God?
f. Durf jij eerlijk tegen je papa of mama te zeggen als je iets verkeerd gedaan hebt? En durf je dat ook tegen de Heere te zeggen?
g. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 3. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.