Preek Zondag 3: Alzo boos en verkeerd geschapen?

Zondag 3 van de Catechismus gaat over wie de oorzaak is van onze ellende.
Heeft God de mens zo verkeerd geschapen?

PREEK ZONDAG 3

Vragen bij preek over Zondag 3 (met dank aan: GG Alexanderpolder)