Preek Zondag 3: Alzo boos en verkeerd geschapen

Preek Zondag 3: Alzo boos en verkeerd geschapen

LEESPREEK

Tekst Catechismus Zondag 3:
Vraag 6: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antwoord: Neen Hij; maar God heeft de mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem
van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en
te prijzen.

Vraag 7: Vanwaar komt dan zulk een verdorven aard des mensen?
Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva,
in het paradijs, waar onze natuur zo verdorven is geworden, dat wij allemaal in zonden
ontvangen en geboren worden.

Vraag 8: Maar zijn wij zo(!) verdorven, dat wij ganselijk (dat wil zeggen: helemaal)
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antwoord: Ja wij; tenzij dan dat wij door de Geest van God wederomgeboren worden.

Vragen Zondag 3