Preek Zondag 46: Onze Vader, in de hemelen

Video preek Zondag 46

Zondag 46 van de Catechismus gaat over de aanhef van het Onze Vader gebed.
Over kinderlijke vrees, vertrouwen en eerbied.

Vragen bij preek over Zondag 46 (met dank aan: GG Alexanderpolder)