Preek Zondag 5: Van des mensen verlossing

Preek Zondag 5: De weg van de verlossing:

LEESPREEK

Tekst Catechismus Zondag 5
Vraag 12. Aangezien (omdat) wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?
Antwoord. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen.

Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen?
Antwoord. In generlei wijze (op geen enkele manier) maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder/groter.

Vraag 14. Kan ook ergens een schepsel (dat alleen schepsel is) gevonden worden, dat voor ons betalen zou?
Antwoord. Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft; ten andere zo kan ook geen schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken?
Antwoord. Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans (toch) ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.

Vragen Zondag 5