Preek Zondag 5: Van des mensen verlossing

Preek Zondag 5:

De weg van de verlossing:
1. Naar Gods recht
2. Zonder ons
3. Door de Middelaar

PDF LEESPREEK
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 5
Vraag 12. Aangezien (omdat) wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?
Antwoord. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen.

Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen?
Antwoord. In generlei wijze (op geen enkele manier) maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder/groter.

Vraag 14. Kan ook ergens een schepsel (dat alleen schepsel is) gevonden worden, dat voor ons betalen zou?
Antwoord. Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft; ten andere zo kan ook geen schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken?
Antwoord. Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans (toch) ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.

Links bij preek Zondag 5 Heidelberger Catechismus
โ€“ Preek catechismus Zondag 4
โ€“ Preek catechismus Zondag 6
Externe links
โ€“ Zondag 5: catechismus in gewone taal

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 5:
’s Mensen ellende en verlorenheid hebben we voor ogen gesteld. Wie nu de diepe ernst daarvan voor eigen bestaan verstaat, die zal maar niet zich kunnen troosten met een losse gedachte aan of voorstelling van verlossing van al dit ontzaglijk kwaad, maar zal er naar staan om op goede, ontwijfelbare gronden, te weten tot zalige troost van zijn hart, dat hij van deze ellende verlost is en wordt. Daarom is het duidelijk, dat de zuivere kennis van onze verlorenheid broodnodig is, want eerder zullen we nooit met alles in ons staan naar de zuivere kennis van de verlossing. Waarom
zouden we een heelmeester zoeken, als we ons niet dodelijk ziek weten? Waarom een bevrijder uit de gevangenis, als we ons wanen in vrijheid? Daarom ook heeft ons leerboekje ons volkomen verloren en verdorven bestaan zo scherp getekend, maar niet om nu te eindigen, maar om de rijkdom van de algehele verlossing in Christus des te heerlijker te doen uitkomen. Ten eerste, opdat de aan zijn verlorenheid ontdekte zondaar ernaar uitziet en ten tweede het hart van de geredde nader in het geloof
in deze verlossing bevestigd wordt.