Preek Zondag 5: Van des mensen verlossing

Preek Zondag 5:

De weg van de verlossing:
1. Naar Gods recht
2. Zonder ons
3. Door de Middelaar

PDFAudio

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 5
Vraag 12. Aangezien (omdat) wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?
Antwoord. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen.

Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen?
Antwoord. In generlei wijze (op geen enkele manier) maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder/groter.

Vraag 14. Kan ook ergens een schepsel (dat alleen schepsel is) gevonden worden, dat voor ons betalen zou?
Antwoord. Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft; ten andere zo kan ook geen schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken?
Antwoord. Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans (toch) ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.

Links bij preek Zondag 5 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus Zondag 4
– Preek catechismus Zondag 6
Externe links
– Zondag 5: catechismus in gewone taal

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Waarom is het tweede deel van de HC, hoofdstuk 2, het hoofdstuk van het wonder?
 2. In vraag 12 staan drie dingen. Welke drie? Probeer in eigen woorden weer te geven wat deze drie betekenen.
 3. Werkt de Heere wanhoop in het hart van een zondaar?
 4. Mag je liefde tot je eigen behoud en welzijn hebben?
 5. In de preek werd gezegd: ‘Heere, U hebt gelijk, ik heb Uw straf verdiend. Ik zwijg…’ Heb jij dat al gedaan?’ Wat is jouw antwoord?
 6. Als je dit niet kent, is je leven in gevaar. Hoezo dan?
 7. Ben je in gevaar als je wel ziet hoe erg het met je is?
 8. Het antwoord van vraag 12 valt op het eerste gezicht tegen. Waarom wordt niet vrijmoedig gezegd: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden?’
 9. Wat betekent ‘verzoening door voldoening’?
 10. God wil dat aan Zijn recht genoeg gedaan wordt. Wat betekent dat?
 11. Waarom kun je niet zelf je schuld betalen?
 12. Welke twee argumenten staan in antwoord 14 waarom een schepsel niet voor ons kan betalen?
 13. Waarom past Psalm 51:1 goed bij deze Zondag?
 14. Waarom wordt Mozes een middelaar genoemd (Exodus 32:31, 32)?
 15. In antwoord 16 opent zich de weg van het wonder, bij God vandaan. Omschrijf dit met eigen woorden wat dit betekent.
 16. Veel mensen hebben ooit in hun leven de last van hun zonden gevoeld. En ze zijn hard aan het werk gegaan. Aan de voet van de Sinaï, met de wet. Wat wordt hiermee bedoeld?

Verdiepingsvraag
I. Wat betekent: Kust de Zoon (Psalm 2:7)?

Voor de kinderen
a. De HC bestaat uit drie delen, drie boeken. Welke drie boeken?
b. De preek van vandaag was de eerste preek van het tweede boek. Van welk boek dus?
c. Krijgen kinderen bij jou uit de klas weleens straf? Waarom krijgen ze straf?
d. Geeft de Heere straf als kinderen en ouderen niet luisteren? Is dat eerlijk?
e. Een moeilijke vraag. Wat betekent verzoening door voldoening? Praat er met je papa of mama over.
f. Wat is een Middelaar (een bemiddelaar)?
g. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 5. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.