Door de Geest geleid worden – Romeinen 8 – voorbereiding

Door de Geest geleid worden

Preek Romeinen 8:14: Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Citaat preek Romeinen 8:14: Door de Geest geleid

Want zovelen als er door de Geest God geleid worden, die zijn kinderen Gods.
Wie zo door de Geest geleid worden, wie zijn dat?
Die volgende week aan de bediening van het Heilig Avondmaal mogen, wie zijn dat?
De kinderen Gods.

Wat zijn dat voor kinderen?
a. Dat zijn als eerste, lettend op de context hier van de Romeinenbrief, aangenomen kinderen.
Dat zijn geen kinderen die zelf met hangende pootjes teruggekomen zijn, maar dat zijn kinderen die teruggebracht zijn door de Heilige Geest.
En die uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen.

b. En dus zijn het kinderen die als tweede, blijvend verwonderd zijn.
Over wat de Heere in hun leven deed. Die hen onverdiend, als vijanden aannam tot kinderen.

c. En dat vervuld ons in de derde plaats blijvend met eerbied en vrees.
Want Hij, Die om Christus wil onze genadige Vader geworden is, is de Almachtige.
De Schepper van de hemel en de aarde.
En Hij is vlekkeloos in Zijn heiligheid.
Maar Zijn onbegrijpelijke liefde tot ons, die vijanden waren, vervult ons hart ook blijvend, door Gods genade, met vertrouwen, met liefde, en met gehoorzaamheid.

d. We worden, kinderen van God, geliefde medechristenen, kinderen van God genoemd, in de vierde plaats, omdat wij net als gewone kinderen, in beginsel op God gaan lijken.
Niet waar het gaat om Zijn oneindige eigenschappen. En ook lijkt niemand van ons op de Vader, zoals de Zoon het beeld van de Vader is.
Maar de Heilige Geest maakt ons door Zijn werk in ons hart, wel in beginsel, beginnend, gelijk aan het beeld van Gods Zoon.
Die zei: Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart (Matt. 11:29).

Wat betekent: Door de Geest geleid worden?

Dat een van zichzelf zondig en dwalend mens door het werk van de Heilige Geest in zijn of haar hart, gebracht en aan de hand genomen wordt, op de goede weg tot een dagelijks leven leven met God.