Gebed Elia op Karmel ยท Preek 1 Koningen 18

Preek 1 Koningen 18 : 41-46: En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En Elia zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude. En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote regen.

PDF LEESPREEK

YouTube player