Gods spreken in Mizpa – 1 Samuel 10

Gods spreken in Mizpa
Preek 1 Samuel 10:17-27: Doch Samuel riep volk tesamen tot de HEERE, te Mizpa. En hij zei tot de kinderen Israëls: Alzo heeft de HEERE, de God Israëls, gesproken: Ik heb Israël uit Egypte opgebracht, enz.

Video preek: Gods spreken in Mizpa