Gelijkenis: Huis op rots of zand – Preek Mattheüs 7

Preek: Huis op rots of zand
Mattheüs 7:24-27: Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

Thema preek Mattheüs 7: Huis op rots of zand

De gelijkenis huis van de twee bouwers
1. Bouw
2. Resultaat bouw

PDF LEESPREEK

Huis op rots of zand (GG Kampen, 20-10-2013)

Schriftlezing Mattheüs 7

24 Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
26 En een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;

27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
28 En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
29 Want Hij leerde hen als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.

J.C. Ryle over Gelijkenis huis op rots of zand

De Heere Jezus vergelijkt iemand die Gods Woord hoort en dat ook in de praktijk brengt, met een voorzichtig man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. Die mens is niet alleen tevreden met het horen van
waarschuwingen dat hij zich moet bekeren en in Christus moet geloven én een heilig leven moet leiden.
Hij is niet alleen een hoorder, maar ook een dader.

In tijden van beproeving verlaat zijn godsdienst hem
niet. Golven van ziekte, droefheid, armoede, teleurstellingen slaan tevergeefs tegen hem aan. Zijn ziel
staat onbeweeglijk vast op de Rots. Zijn geloof ontvalt hem niet, hij raakt zijn vertroostingen niet kwijt.
De dwaze bouwer die zijn huis op zandgrond bouwt, is tevreden met het luisteren naar Gods Woord. Hij
keurt het goed, maar verder komt hij niet.

Hij vleit zich met de ijdele gedachte dat het allemaal goed is
met zijn ziel. Maar hij breekt niet met de zonde. Hij verbindt zich niet werkelijk aan Christus. Hij neemt
nooit zijn kruis op. Hij is slechts een hoorder. Meer niet! Maar eenmaal zal blijken dat alleen horen tekort
is! Zó eindigt de Bergrede. Wat doen wij hiermee?