Huis op rots of zand – Mattheüs 7

Huis op rots of zand
Preek Mattheüs 7:24-27: Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft.

LEESPREEK