Pinkstertekenen: wind, vuur, talen – Handelingen 2

Preek: Pinkstertekenen, gedreven wind, tongen van vuur, andere talen
Handelingen 2:1-4: En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

LEESPREEK