Preek Doopformulier (2): Teken en zegel

Teken en zegel
Uitgangspunt 1 Johannes 1:7b: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Gedeelte doopformulier:
Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam Gods, des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.
Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil.