Zo HEERE huis niet bouwt (Psalm 127) – biddag

Zo de HEERE het huis niet bouwt
Preek Psalm 127:1-2: Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.

Thema preek Psalm 127: Zo HEERE huis niet bouwt

Twee manieren van leven
1. Zinloos ploeteren
2. Gerust slapen

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 34:1,4,5
Catechismus Zondag 50
Psalm 33:10
Lezen Psalm 127
Psalm 127:1,2,3,4,5
Psalm 4:4
Psalm 147:6

Schriftlezing Psalm 127:
Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft
Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.
Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.
Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.

Links bij preek Psalm 127:
Preek: Wilde kolokwinten (2 Koningen 4) – biddag
Preek: Och, dat U de hemelen scheurde (Jesaja 64) – biddag
Preek: Het gebed van Daniël (Daniël 9) – biddag
Preek Psalm 34: Jonge leeuwen en zoekers (biddag)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 127