Zal voleinden, niet laten varen – Psalm 138 – nabetrachting

Heere zal voleinden, niet laten varen
Preek Psalm 138:8: De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE ! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.

LEESPREEK