Preek Zondag 1: Enige troost in leven en sterven

Preek Zondag 1:

De enige troost
1. Wat is die enige troost?
2. Wat is er nodig voor die enige troost?

PDF LEESPREEK

Preek Zondag 1: Enige troost

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 1

Zondag 1 catechismus vraag 1: Wat is uw enige troost beide in leven en sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar – dat wil zeggen: kostbaar – bloed, voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Zondag 1 catechismus vraag 2: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat u in deze troost zalig leven en sterven moogt?

Antwoord: Drie stukken, drie hoofdstukken.
Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
Ten derde: hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn.

Link: Vragen voor bespreken preek