Preek Zondag 1: Enige troost in leven en sterven

Video preek Zondag 1

Zondag 1 van de Catechismus gaat over de enige troost in leven en sterven.
Weten het gekochte eigendom te zijn van Jezus Christus.

LEESPREEK

Voor wie geïnteresseerd is:
Vragen bij de catechismuspreken
 (met dank aan: GG Alexanderpolder)