/ / Preek Zondag 10: Voorzienigheid

Preek Zondag 10: Voorzienigheid

Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

PDF PREEK ZONDAG 10

Preek Catechismus Zondag 10  | Ds. J. IJsselstein
Preek Catechismus Zondag 10 | Ds. J. IJsselstein

Tekst bij preek Zondag 10
Zondag 10, vraag 27: Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders (en ook) alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Zondag 10, vraag 28: Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Links bij preek Zondag 10 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 9
– Preek catechismus zondag 11

TERUG CATECHISMUS