/ / Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God

Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God

Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

PDF PREEK ZONDAG 10

Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God
Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God

Tekst bij preek Zondag 10
Zondag 10, vraag 27: Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders (en ook) alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Zondag 10, vraag 28: Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Preek n.a.v. preek Zondag 10 over Gods voorzienigheid.
In het eerste deel van deze preek Zondag 10 wordt ingegaan op hoe wij als christenen mogen denken over (corona) vaccinatie.
Eerst wordt een Bijbelse lijn geschetst. Zondag 10 zegt dat vruchtbare en onvruchtbare jaren van komen uit Gods hand. Toch mag Jozef (en hij is een type van Christus) voorzorgen treffen om schade door jaren van honger te voorkomen.
Paulus zegt in 1 Tim. 4:4: Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde.
Dat is wel bepalend voor onze manier van omgaan met: met dankzegging, niet vanuit een arrogante levensvisie: wij zullen het corona-virus de baas worden. Alles wat we doen moet gebeuren in afhankelijkheid van God. Die boven alle dingen staat. Zie ook zondag 50: Gods zegen is in alle dingen onmisbaar

Links bij preek Zondag 10 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 9
– Preek catechismus zondag 11

TERUG CATECHISMUS