Preek Zondag 13: Eniggeboren Zoon, onze Heere

Zondag 13 van de Catechismus gaat over de verschillende Namen van de Heere Jezus.
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere.

LEESPREEK