Wat gaat het u aan? Volg gij Mij – Johannes 21

Wat gaat het u aan?
Preek Johannes 21:22: Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u
aan? Volg gij Mij.

Wat gaat het u aan? Volg gij Mij – Johannes 21 | PDF, video

Preek Johannes 21 over vraag Petrus over Johannes. Jezus zegt: Wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Kijk video preek, of lees PDF.