Preek Zondag 17 · Opstanding uit dood

Preek Zondag 17:

Het nut van de opstanding van Christus.
1. Recht maken (goed maken)
2. Heilig maken (nieuw maken)
3. Zalig maken (heerlijk maken)

PDF · Audio

YouTube player

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 17
Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Links bij preek Zondag 1Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 16
– Preek catechismus zondag 18
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 17

TERUG CATECHISMUS

Over Zondag 17:
O, in Adam hebben we ons allen in de dood gestort, maar de tweede Adam,
namelijk Christus, heeft door Zijn verrijzenis een volkomen overwinning
behaald. Daartoe was niet één schepsel in staat. Niet alleen Johannes, maar
geheel Gods Kerk mag ermee vertroost worden dat Jezus overwonnen heeft.
Nu, bij de behandeling van vraag en antwoord 17 hebben we er al bij stilgestaan dat we een Middelaar en Verlosser nodig hebben, Die het leven verwerft, maar ook wedergeeft. Nu heeft Jezus niet alleen het leven verworven, maar met Zij n opstanding heeft Hij heel Zijn Kerk uit de dood opgevoerd. Daarom, als we door het geloof op Hem mogen zien – op die grote Overwinnaar, op die Held Die getriomfeerd heeft – dan mag er blijdschap in het hart zijn. O, Gods volk mag wel eens in verwondering op die grote Held, op die eeuwige Overwinnaar zien. Had Jezus de dood niet overwonnen, heel het geslacht van Adam had in de dood weg moeten zinken. Nooit zou er nog leven en zaligheid zijn geweest voor een gevallen zondaar. Daarom: Hij is waarlijk opgestaan. Dat is de blijmare voor Gods Kerk. Hij heeft Zij n volk verlost uit de kaken der hel. Hij heeft de banden des doods verbroken (ds. A.F. Honkoop).