Preek Zondag 17 ยท Opstanding uit dood

Preek Zondag 17: Opstanding uit dood

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 17
Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Vragen bij Zondag 17