Petrus, ga achter Mij, satanas! – Mattheüs 16

Video preek: Achter mij, satanas

Petrus, ga achter Mij satanas
Preek Mattheüs 16:23: Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

LEESPREEK