Preek Zondag 23: Rechtvaardiging door geloof

Video preek Zondag 23

Zondag 23 van de Catechismus gaat over rechtvaardig zijn voor God.
Dat kan alleen door een waar, door een echt geloof in Jezus Christus.

LEESPREEK

Vragen bij preek over Zondag 23 (met dank aan: GG Alexanderpolder)