Besnijdenis van Jezus · Lukas 2

Besnijdenis van Jezus:
Preek Lukas 2:21: En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

Thema preek: Het teken van Gods verbond

  1. Is vernederend
  2. Is richting wijzend
  3. is moed gevend

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Besnijdenis van Jezus Lukas 2:21-24:
En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden (gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden), en opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

Link bij preek over Besnijdenis van Jezus Lukas 2:21-24:
– Preek Lukas 5: De hemelse Dokter 
– Preek Markus 5: Bloed vloeiende vrouw
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 4

TERUG LUKAS