Besnijdenis van Jezus – Lukas 2

Besnijdenis van Jezus
Preek Lukas 2:21: En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

LEESPREEK