Preek Zondag 51: Vergeef ons onze schulden

Preek Zondag 51: Vergeef ons onze schulden

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 51

Vraag 126. Welke is de vijfde bede?
Antwoord. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Catechismus in gewone taal: Zondag 51:

Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Dat betekent: wij zijn arme zondaren. Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen. Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen. Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven, wat een bewijs is van Uw genade in ons leven.