Preek Zondag 7 ยท Het ware geloof

Preek Zondag 7: Het ware (echte) zaligmakende geloof

LEESPREEK

Tekst Catechismus Zondag 7
Vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord. Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Vraag 21. Wat is een waar (echt) geloof?
Antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar(achtig) houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil.

Vraag 22. Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Antwoord. Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, wat ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

Vraag 23. Hoe luiden die Artikelen?
Antwoord. (…) zie volgende zondagen.

Vragen bij Zondag 7