Preek Zondag 7 · Het ware geloof

Preek Zondag 7

Het ware (echte) zaligmakende geloof
1. Noodzaak van het geloof
2. Definitie van het geloof
3. Inhoud van het geloof

PDF · Audio

YouTube player

Tekst Zondag 7
Zondag 7, vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord. Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Zondag 7, vraag 21. Wat is een waar (echt) geloof?
Antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar(achtig) houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil.

Zondag 7, vraag 22. Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Antwoord. Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, wat ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

Zondag 7, vraag 23. Hoe luiden die Artikelen?
Antwoord. (…) zie volgende zondagen.

Links bij preek catechismus Zondag 7
– Preek catechismus zondag 6
– Preek catechismus zondag 8

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 7:
Niemand wordt zalig, tenzij hij door een waar geloof Christus wordt ingelijfd en al Zijn weldaden aanneemt. Zo beluisterden we de onderwijzer. Alles hangt daarvan af, dat we door een waar geloof deel krijgen aan Christus. Het geloof is dus onmisbaar.
Wie het geloof mist, heeft geen deel aan Christus, heeft geen deel aan de zaligheid. Het is het onmisbare instrument. Niet, dat het geloof de grond van de zaligheid is, maar wel is het onmisbaar ter zaligheid, want zonder geloof kan niemand God behagen. En waarom? Omdat we door het geloof met Jezus verenigd worden. En Jezus alleen kan in Zichzelf God behagen. Zonder geloof staan we dus los van Christus. Alleen door het geloof worden we in Hem gevonden, en ontmoeten we het welgevallen Gods, omdat
we in Hem zijn, Die aangenaam bij God is. Er is toch “onder de
hemel geen andere Naam gegeven, door Welken wij moeten zalig
worden”.