Preek Zondag 9 · God de Vader

Preek Zondag 9 over Vaderschap God
1. God de Vader en Zijn Zoon (de eeuwige Vader)
2. God de Vader en Zijn kinderen (de barmhartige Vader)

PDF PREEK ZONDAG 9

Tekst bij preek Zondag 9 
Vraag 26: Wat gelooft u met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus (Die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert) om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op Wie ik (al)zo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl (omdat) Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader.

Links bij preek Zondag 9 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 8
– Preek catechismus zondag 10

TERUG CATECHISMUS

Fragment preek Zondag 9:
Jongens en meisjes, als het Vaderdag is, of als je vader jarig is, dan geef je hem een leuk cadeautje. Een tekening of een mooi werkje van school. Omdat je zoveel van papa houdt.
Je bent trots op hem.
Gelukkig! Dat is heel fijn en dat mag. Je mag de Heere danken dat je zo’n vader, zo’n papa van de Heere gekregen hebt.

Er zijn kinderen, ook hier in de kerk, voor wie dat niet geldt. Dat weet je misschien wel niet, maar het is wel waar. Ze houden misschien wel veel van hun eigen papa, maar dat kan ook zo moeilijk zijn. Hun papa kan misschien niet zo goed zorgen voor zijn kinderen. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. Misschien is hij ziek of hij is niet zo sterk in zijn hoofd. Dat geeft vaak heel veel verdriet.
Er zijn ook vaders die wél kunnen, maar niet willen. Vaders die hard zijn, die streng zijn, die oneerlijk zijn tegen hun kinderen. Vaders die hun kinderen slaan en misschien wel heel hard slaan. Nu je groot geworden bent, denk je bij jezelf: ‘Moet ik nu geloven dat God in de hemel een goede Vader is? Kijk eens naar mijn eigen vader! Ik geloof nooit meer in een goede vader!’

Maar wacht. Het is juist andersom. En het is goed om dat aan het begin van deze dienst te zeggen, voordat je de hele dienst lang gefrustreerd en geïrriteerd zit te luisteren, wat ik best wel kan begrijpen.
Wij noemen God geen Vader omdat Hij op onze vaders lijkt, maar het is andersom!
Als je wilt weten, hoe je als man een goede vader voor je kinderen kunt zijn, dan moet je naar boven kijken, dan moet je naar God kijken!
God is Vader, God heet Vader. En omdat goede vaders een heel, heel klein beetje lijken op God, daarom mogen ze bij de gratie van God ook vaders heten.
Als je nooit een goede vader hebt gehad, dan willen de Catechismus en de Geloofsbelijdenis je vanmiddag niet bozer en gefrustreerder maken, dan je al bent.
Zij willen juist een troost voor je zijn, en je zeggen dat de enige, echte, goede Vader in de hemel is.