Zoon weduwe Zarfath sterft – 1 Koningen 17

Zoon weduwe Zarfath sterft
Preek 1 Koningen 17:17-24: En Elia nam het kind, en bracht het af van de opperzaal in het huis, en gaf het aan zijn moeder; en Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.

LEESPREEK