Alle aanneming waardig – 1 Timotheüs 1 – kerst – PDF, audio

Dit is getrouw woord, alle aanneming waard
Preek 1 Timotheüs 1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

LEESPREEK