Kerst

Preek Kerst: kerst preken gaan over de geboorte van de Heere Jezus Christus in Bethlehem.
Bent u op zoek naar een preek voor een andere periode in het kerkelijke jaar dan kerst, maar dan hieronder uw keuze:

| |

Herders gaan heen Bethlehem – Lukas 2 – kerst

In het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

| |

Zaligmakende genade Gods verschenen – Titus 2 – kerst

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus