Ahazia vraagt Baal-zebub – 2 Koningen 1 [PDF]

Video preek over Ahazia vraagt Baal-zebub

Ahazia vraagt Baal-zebub, vuur daalt neer hoofdman
Preek 2 Koningen 1: En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Daarom, dat gij boden gezonden hebt, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen (is het, omdat er geen God in Israël is, om Zijn woord te vragen?)

LEESPREEK