Bad der wedergeboorte – Titus 3 (alleen beeld)

Bad der wedergeboorte

Preek Titus 3:3-4-5: Wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.

Video preek over Bad der wedergeboorte