Met Hem begraven door doop – Romeinen 6 – volwassendoop

Met Christus begraven door de doop in de dood
Preek Romeinen 6:4: Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.