Bekering moordenaar aan kruis – Lukas 23 – Goede Vrijdag

De bekering van de moordenaar aan het kruis
Preek Lukas 23:41: En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn.

LEESPREEK

Zie ook deze preek uit Johannes 19