Bezweken van verlangen – Psalm 119 – voorbereiding

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen

Preek Psalm 119:81: Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw toezegging, terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij mij vertroosten?

LEESPREEK