Bezweken van verlangenm – Psalm 119 – voorbereiding

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen
Preek Psalm 119:81-83: Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw toezegging, terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij mij vertroosten?

LEESPREEK