Bidt dan, de Heere des oogstes – Mattheüs 9

Bidt dan, de Heere des oogstes
Preek Mattheüs 9:37-38: Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.