Doden klein en groot, boeken geopend (Openbaring 20) – oudejaarsavond


Doden klein en groot, boeken geopend:
Preek Openbaring 20:11-15: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Thema preek Openbaring 20: Doden klein en groot, boeken geopend

Johannes ziet… (drie dingen)
1. De troon
2. De doden
2. De boeken

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte over De boeken werden geopend: Openbaring 20:
En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Links bij preek Openbaring 20:11-15: En ik zag de doden, klein en groot
Het boek van Gods Raad (Openbaring 5)
Geest en bruid zeggen: Kom! (Openbaring 22)
Lees meer:
– KanttekeningenĀ Statenvertaling bij Openbaring 20