Eldad en Medad profeteren – Numeri 11

Eldad en Medad profeteren in het leger
Preek Numeri 11:27: Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende?

LEESPREEK