Eldad en Medad profeteren – Numeri 11 – PDF, audio

Eldad en Medad profeteren in het leger
Preek Numeri 11: Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

LEESPREEK