Getrouwe priester, bestendig huis – 1 Samuël 2

God belooft een getrouwe priester en een bestendig huis
Preek 1 Samuël 2:35: En Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken; die zal doen, gelijk als in Mijn hart en in Mijn ziel zijn zal; dien zal Ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht Mijns Gezalfden wandelen.

LEESPREEK