Hofni en Pinehas, priesters – 1 Samuël 2 – PDF, audio

Hofni en Pinehas, priesters, veroorzaken crisis in kerk
Preek 1 Samuël 2:12-26: Alzo was de zonde dezer jongelingen (Hofni en Pinehas) zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de lieden verachtten het spijsoffer des HEEREN. Doch Samuel diende voor het aangezicht des HEEREN, zijnde een jongeling, omgord met den linnen lijfrok.

LEESPREEK