Kind van Hagar of Sara? – Galaten 4

Kind van Hagar, van het vlees, of kind van Sara, kind van de belofte?
Preek Galaten 4:20-31: Maar wat zegt de Schrift ? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.

LEESPREEK