Kind van Hagar of Sara? (Galaten 4)

Kind van Hagar, van het vlees, of kind van Sara, kind van de belofte?
Preek Galaten 4:20-31: Maar wat zegt de Schrift ? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.

Thema preek Galaten 4: Kind van Hagar of Sara? (10)

Kind van Abraham zijn, is niet bepalend. Waar het om gaat is: Wie is je moeder?
Sara? Ben je kind van de belofte?
Of Hagar, product van eigen werk?

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Galaten 4:20-31:
Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen; want ik ben in twijfel over u.
Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet ?
Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.
Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;
Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;
Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen.
Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.
Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.
Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.
Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu.
Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.
Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.

Links bij preek Galaten 4: Kind van Hagar of Sarai? (10)
Preek Galaten 5: De vrucht van de Heilige Geest
Preek Galaten 6:1-13: Wie meent iets te zijn
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 4