Oor van Malchus – Mattheüs 26

Oor van Malchus
Preek Mattheüs 26:47-56: En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. En (Joh. 18:10) de naam van den dienstknecht was Malchus.

LEESPREEK