Petrus en oor van Malchus – Mattheüs 26

Petrus en oor van Malchus
Preek Mattheüs 26:47-56: En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.

LEESPREEK