Hoog vertrek tijden benauwdheid – Psalm 9

Hoog vertrek tijden benauwdheid
Preek Psalm 9:10-11: En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

Video preek over ‘Hoog vertrek tijden benauwdheid’

LEESPREEK