Bergen wijken, heuvels wankelen – Jesaja 54 – nieuwjaar

Bergen wijken, heuvels wankelen
Preek Jesaja 54:10 : Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

LEESPREEK